Content

3 Comment

ԱՄՈԹ

Մեր քյառթու լակոտները, որ մի կոպեկի գինը չգիտեն, հարձակվել են քայլող ֆրիի գովազդն անող երեխայի վրա, որը մտել էր արջուկի մեջ ու փորձում էր փող աշխատել, ու պոկոտել նրա կարտոֆիլները, լացացնելով երեխային:Powered by Blogger.

Popular Posts

Blog Archive