Content

Sep 28, 2012

ԹՌԻՉՔ ՔԱՂԱՔԻ ՎՐԱՅՈՎ

Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան Պետական Տիկնիկային Թատրոն


 Պիեսի հեղինակ` Անուշ Ասլիբեկյան 
Բեմադրող ռեժիսոր` Նարինե Գրիգորյան 
Դերակատարներ` Նարինե Գրիգորյան, Սերգեյ Թովմասյան 
Նկարիչ` Անժելա Գալստյան


0 Comment:

Powered by Blogger.

Popular Posts

Blog Archive